ยุวทูตความดี

ยุวทูตความดีแห่งปี 2563

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์

ยุวทูตความดีแห่งปี 2562

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนบรูไน

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต

ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนกัมพูชา

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนประเทศจีน

ยุวทูตความดีแห่งปี 2560

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนประเทศญี่ปุ่น

ยุวทูตความดีแห่งปี 2559

กลุ่มยุวทูตความดีเยือนประเทศญี่ปุ่น

ยุวทูตความดีแห่งปี 2558

กลุ่มยุวทูตเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

กลุ่มยุวทูตเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ยุวทูตความดีแห่งปี 2557

กลุ่มยุวทูตเยือนเมียนมาร์

กลุ่มยุวทูตเยือนเวียดนาม

กลุ่มยุวทูตเยือนมาเลเซีย

กลุ่มยุวทูตเยือนอินโดนีเซีย

ยุวทูตความดีแห่งปี 2556

กลุ่มยุวทูตเยือน สปป.ลาว

กลุ่มยุวทูตเยือนศรีลังกา

กลุ่มยุวทูตเยือนอินโดนีเซีย

กลุ่มยุวทูตเยือนมาเลเซีย