Skip to main content

ENGLAND (อังกฤษ)

ผู้เข้าชม 795

ทวีปยุโรป


ทราบหรือไม่ว่า แผนที่ต่อไปนี้คือประเทศอะไร?


รู้หรือไม่ ? สถานที่สำคัญเหล่านี้ อยู่ในประเทศอะไร ?…


เฉลย !!

“ประเทศอังกฤษ”  
keyboard_arrow_up