Skip to main content

ITALY (อิตาลี)

ผู้เข้าชม 1,379

ประเทศที่อะไรเอ่ย… มีรูปทรงคล้ายรองเท้าบู๊ต

…… มีสิ่งที่น่าสนใจ โด่งดังระดับโลก


ประเทศนี้คือ อิตาลี !!

….สถานที่สำคัญของอิตาลี….


keyboard_arrow_up