Skip to main content

SAUDI ARABIA (ซาอุดิอาระเบีย)

ผู้เข้าชม 1,557

ทราบหรือไม่ว่า แผนที่ต่อไปนี้คือประเทศอะไร?

เฉลย !!

“ประเทศซาอุดิอาระเบีย”

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

keyboard_arrow_up