Skip to main content
โครงการเยาวชนขอนแก่น แน่นแฟ้นวัฒนธรรมอีสาน ผสานพลังเพื่อแผ่นดิน จังหวัดขอนแก่น

เรียนรู้การสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผูกมิตรบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชน

keyboard_arrow_up