Skip to main content
ข้อคิด ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินโครงการเยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดิน

ตามที่ได้ทราบกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าโครงการนี้ดำเนินงานมาย่างเข้าปีที่ 16 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในสมัยนั้น

ผู้บริหารการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ขอเรียนในเบื้องต้นว่าประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ไม่ได้จบแค่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซียนจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน ฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่ออาเซียน

keyboard_arrow_up