Skip to main content
มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิยุวทูตความดี มุ่งสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงทางการศึกษาของนักเรียนในเครือข่ายที่เรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาอยางต่อเนืองในระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดการมอบทุนการศึกษาจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้อำนวยการ มูลนิธิยุวทูตความดี  ที่ วันที่ โรงเรียน จังหวัด ปี 2564 11 11 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ โรงเรียนวัดปากสมุทร โรงเรียนวัดท้ายหาด โรงเรียนวัดบางจะเกร็งโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม สมุทรสงคราม ปี 2563 10 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเอกชัย โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม โรงเรียนบ้านดอนไก่ดีโรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สมุทรสาคร ปี 2562 9 6 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดหนองเป้า พระนครศรีอยุธยา 8 27 กุมภาพันธ์ 2562 […]

keyboard_arrow_up