Skip to main content

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

25 สิงหาคม 2563
ผู้เข้าชม 1,701

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง ตามโครงการ บัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4/2563

โรงเรียนอนุบาลระยอง เป็นโรงเรียนนำร่องของยุวทูตความดีในจังหวัดระยอง ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งมีนักเรียนและครูได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ จำนวน 8 คน ในประเทศมาเลเซีย เยอรมนี อินเดีย มณฑลกวางตุ้ง สปจ. กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ และคณะ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลระยอง และศิษย์เก่ายุวทูตความดี นายพชร อุ่นเจริญ ยุวทูตความดีปี 2558 (เยือนมาเลเซียและเยอรมนี) ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และเด็กชายปราชญ์ อำพนธ์ ยุวทูตความดี ปี 2563 (เยือนสิงคโปร์) ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนวัดซากลูกหญ้า วัดห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ซึ่งเป็นโรงเรียน ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ กับมูลนิธิฯ มายังต่อเนื่อง รวมทั้งมอบแนวทางการสร้างเยาวชนอันเป็นไม้อ่อนสำคัญของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ โดยต้องมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่ดี จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึก อันจะนำไปสู่การตั้งใจทำต่อไป

อนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ โครงการยุวทูตความดีกับคนเก่งอนุบาลระยอง ทำดีเพื่อพ่อ ตามคำพ่อสอน เจาะเกาะติดคณิต O-net และการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก เป็นต้น

โครงการทุนการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up