Skip to main content

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ที่จังหวัดระยอง

ผู้เข้าชม 6

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและภริยา ได้เยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 8 แห่งจาก 2 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีทั้งโรงเรียนขยายผลในปี 2544 และ 2545 ขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียน 3,500 คน และขนาดเล็กที่มีนักเรียน 65 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนวัดกระเฉท โรงเรียนวัดเขาช่องลม และ โรงเรียนวัดกระแส

เอกอัครราชทูตจีน กล่าวยินดีให้การสนับสนุนการเป็นคนดีของนักเรียน ขอให้ตั้งใจเรียน ขยันศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-จีน สถานทูตจีนยินดีให้ความร่วมมือให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ทุนการศึกษาที่มอบให้ โดยผ่านความร่วมมือจากมูลนิธิยุวทูตความดี แม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่หวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ต่อไป

โครงการทุนการศึกษา

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้แทนรอง นรม. และรมว.กต. เยี่ยมเยือน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

keyboard_arrow_up