Skip to main content
สีสันแห่งแอฟริกา ปี 2566

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาและการตอบปัญหาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา  ในงาน The Colours of Africa 2023 ด้วยการจัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาสำหรับเยาวชน ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

สีสันแห่งแอฟริกา ปี 2560

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้สาธารณชนไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกาให้แก่ภาคการศึกษาของไทย

keyboard_arrow_up