ปลูกจิตสำนึก
ฝึกจิตอาสา
พัฒนาโลกทัศน์
ยุวทูตความดี
เวทียุวทูตฯ


ต้นแบบความดี