โครงการ/กิจกรรมพิเศษ

โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19

28 พฤษภาคม 2563

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19

ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด เพื่อร่วมแรงร่วมใจทำดีสู่สังคม ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ ไม่สามารถเข้าถึงแนวการเรียนการสอนผ่านสื่อทันสมัยหลายรูปแบบได้ รวมทั้งขาดแคลนอาหารกลางวันที่เคยได้รับจากทางโรงเรียน ด้วยการจัดทำ “ถุงวิชา” บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ และ “ถุงยังชีพ” ใส่เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสารและของแห้ง เพื่อสร้างเสริมความพร้อม ในการเรียนรู้อย่างมั่นใจและทัดเทียมการเรียนการสอนในภาวะปกติ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องอาหารกลางวันได้ในระดับหนึ่ง

มูลนิธิฯ จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนภาคี ในเขตพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมโครงการฯ และคณะครูในการจัดทำถุงวิชาและถุงยังชีพ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ อย่างแข็งขันเต็มกำลัง อันเป็นผลให้โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด สามารถผลิตถุงวิชาและถุงยังชีพได้จำนวน 1,412 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,412 คน จาก 116 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด


รายชื่อโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด

ภาคเหนือ

1. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาคกลาง

2. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

3. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี

4. โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

6. โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร

7. โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

8. โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

9. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” จังหวัดเลย

ภาคตะวันออก

10. โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

11. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ภาคใต้

12. โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ผู้เข้าชม 951 คน

« ย้อนกลับ

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ

8 มิถุนายน 2563 : โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 28 พฤษภาคม 2563 : โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 10 เมษายน 2563 : โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 1 พฤศจิกายน 2562 : งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี 13 พฤษภาคม 2560 : มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 30 เมษายน 2559 : โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน : ภาคการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี 30 เมษายน 2559 : ยุวทูตความดีกับเยาวชนคนดีกลุ่ม CLMV ร่วมกันเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเพชรบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร 30 เมษายน 2559 : โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน 2 กันยายน 2558 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 7 กรกฎาคม 2557 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ 5 มกราคม 2557 : งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี 5 มกราคม 2557 : งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี