โครงการ/กิจกรรมพิเศษ

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19

17 กุมภาพันธ์ 2564

          มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19 ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ในภาวการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 โดยการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในรูปการมอบอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อดูแลด้านสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมอบอุปกรณ์ตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อการศึกษาและเพื่อการยังชีพ ด้วยการจัดทำ ถุงยังชีพ ปันรักปันสุข ให้กับนักเรียนที่มีความขัดสนและขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านทุนการศึกษาของโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 57 คน ด้วยความเชื่อว่า ในยามยากลำบาก เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันผู้เข้าชม 504 คน

« ย้อนกลับ

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ

17 กุมภาพันธ์ 2564 : โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19 8 มิถุนายน 2563 : โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 28 พฤษภาคม 2563 : โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 10 เมษายน 2563 : โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 1 พฤศจิกายน 2562 : งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี 13 พฤษภาคม 2560 : มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 30 เมษายน 2559 : โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน : ภาคการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี 30 เมษายน 2559 : ยุวทูตความดีกับเยาวชนคนดีกลุ่ม CLMV ร่วมกันเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเพชรบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร 30 เมษายน 2559 : โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน 2 กันยายน 2558 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 7 กรกฎาคม 2557 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ 5 มกราคม 2557 : งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี