โครงการ/กิจกรรมพิเศษ

โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19

          ในขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตภัยการแพร่ระบาดของโควิด 19 มูลนิธิฯ จึงคงความต่อเนื่องการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบจิตอาสาทำความดีสู่สังคม ปันรักปันสุขและปันวิชาความรู้โดยได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดต่าง ๆ ให้ครบ ทุกแห่งในประเทศ นับเป็นโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องจาก โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ในปี 2563

          ในปี 2564 มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 30 โรงเรียน ใน 29 จังหวัด โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินโครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19 ระหว่าง 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 ส่งมอบ ถุงวิชา (บรรจุสื่อสาระความรู้ใน 5 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมสมุด ดินสอ) ถุงยังชีพ (ใส่ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอนามัย เช่น หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน อาหารแห้ง และขนม) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวน 1,867 คน พร้อมจัดสรรกองกลางยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการของทางโรงเรียน ดังเช่น 

  •  อุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน (เครื่องปริ้นเตอร์ พัดลมติดเพดาน ตู้กดน้ำ อุปกรณ์เครื่องเขียน)
  •  อุปกรณ์ทางการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เอนกประสงค์เพื่อการเกษตร อุปกรณ์ระบบประปา เครื่องฟักไข่ เครื่องตัดหญ้า เสาปูน สายยาง ท่อพีวีซี จอบ เสียม คราด บัวรดน้ำ)
  • สัตว์ปีก (พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่)
  • อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบแกลลอน)
  • เครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง บะหมีกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม นม) และของใช้ที่จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ (สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน)
  • อุปกรณ์กีฬา (ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ) มอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 98 แห่ง และศูนย์การเรียนฯ 31 แห่ง ใน 29 จังหวัดผู้เข้าชม 384 คน

« ย้อนกลับ

โครงการ/กิจกรรมพิเศษ

17 กุมภาพันธ์ 2564 : โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19 8 มิถุนายน 2563 : โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 28 พฤษภาคม 2563 : โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19 10 เมษายน 2563 : โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 1 พฤศจิกายน 2562 : งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี 13 พฤษภาคม 2560 : มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 30 เมษายน 2559 : โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน : ภาคการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี 30 เมษายน 2559 : ยุวทูตความดีกับเยาวชนคนดีกลุ่ม CLMV ร่วมกันเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดเพชรบุรีและเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดสกลนคร 30 เมษายน 2559 : โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน 2 กันยายน 2558 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 7 กรกฎาคม 2557 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ 5 มกราคม 2557 : งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี