โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560

24 กรกฎาคม 2560

          มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2560 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 24 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 มีเส้นทางการเรียนรู้ ครอบคลุม 3 ภาค ใน15 จังหวัด โดยมีโรงเรียนหลักเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 

 ภาคกลาง
1.  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล    จังหวัดนครปฐม
2.  โรงเรียนวัดลาดปลาดุกจังหวัดนนทบุรี
3.  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์จังหวัดปทุมธานี
4. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจังหวัดสมุทรปราการ
6. โรงเรียนอนุบาลชัยนาทจังหวัดชัยนาท
7. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศพิทยาคาร)   จังหวัดอุทัยธานี
8. โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจังหวัดพิจิตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
10. โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา   จังหวัดอำนาจเจริญ
11. โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทาจังหวัดยโสธร
12. โรงเรียนบ้านเลิศอรุณจังหวัดสุรินทร์

ภาคตะวันออก
13. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว
14. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
15. โรงเรียนอนุบาลระยองจังหวัดระยอง
ผู้เข้าชม 6584 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

28 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร 25 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง 21 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 18 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 14 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์ 11 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร 7 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ 28 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี 17 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท 10 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ 4 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา