โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

21 - 22 กันยายน 2560

               โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ และกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ


ฐานที่นักเรียนนิยมมากที่สุดคือ ฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เรียนรู้พระราชประวัติ พระองค์เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

พระราชอิสริยยศ
  • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (28 ธันวาคม พ.ศ. 2495 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515)
  • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร (28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

เสด็จขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)

พระราชกรณียกิจดูแลทุกข์สุขประชาชน และสิ่งที่เป็นอย่างแก่เยาวชนในเรื่องความกตัญญู ทรงสนองงานในพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี และพระอัจฉริยภาพด้านการบินและการทหาร

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ต่างมีความเห็นว่า จะนำความกตัญญูที่พระองค์ทรงแสดงออกต่อสมเด็จ พระราชินีและในหลวงรัชกาลที่ 9 และการที่ทรงนำคนไทยมาเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad และ Bike for Mom ยุวทูตฯ จะขอยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่าง และจะตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านและผู้มีพระคุณ

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542'

มีจำนวนนักเรียน 3,470 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายประทีป ศรีรักษา มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 3,470 คน

ผู้เข้าชม 4766 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

26 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ. บุรีรัมย์ 23 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 19 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนมุกดาลัย จ. มุกดาหาร 16 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ. หนองบัวลำภู 12 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จ. อุดรธานี 9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ. หนองคาย 29 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร 26 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 22 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี