โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

21 - 22 กันยายน 2560

               โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ และกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ


ฐานที่นักเรียนนิยมมากที่สุดคือ ฐานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

เรียนรู้พระราชประวัติ พระองค์เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

พระราชอิสริยยศ
  • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (28 ธันวาคม พ.ศ. 2495 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515)
  • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร (28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

เสด็จขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)

พระราชกรณียกิจดูแลทุกข์สุขประชาชน และสิ่งที่เป็นอย่างแก่เยาวชนในเรื่องความกตัญญู ทรงสนองงานในพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี และพระอัจฉริยภาพด้านการบินและการทหาร

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ต่างมีความเห็นว่า จะนำความกตัญญูที่พระองค์ทรงแสดงออกต่อสมเด็จ พระราชินีและในหลวงรัชกาลที่ 9 และการที่ทรงนำคนไทยมาเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Dad และ Bike for Mom ยุวทูตฯ จะขอยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่าง และจะตอบแทนพระคุณต่อพ่อแม่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านและผู้มีพระคุณ

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542'

มีจำนวนนักเรียน 3,470 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายประทีป ศรีรักษา มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 3,470 คน

ผู้เข้าชม 3693 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

30 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 (ภาคกิจกรรม) 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562 28 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร 25 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง 21 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 18 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 14 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์ 11 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร