โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562

22 - 27 กรกฎาคม 2562

          มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 27 กันยายน 2562 มีเส้นทางการเรียนรู้ ครอบคลุม 15 โรงเรียน 3 ภูมิภาค ใน14 จังหวัด โดยมีโรงเรียนหลักเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

ภาคเหนือ
1. โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 
 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562
2. โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 
 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562
3. โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัย 
 ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562

ภาคกลาง
4. โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562
5. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562
6. โรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 
 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562
7. โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562
8. โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562
9. โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร 
 ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562
11. โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562
12. โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562
13. โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562
14. โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562
15. โรงเรียนวัดบ้านแสลง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562ผู้เข้าชม 1768 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

26 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ. บุรีรัมย์ 23 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 19 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนมุกดาลัย จ. มุกดาหาร 16 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ. หนองบัวลำภู 12 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จ. อุดรธานี 9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ. หนองคาย 29 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร 26 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 22 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี