โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี

22 - 23 สิงหาคม 2562

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2562 โดยมีดร. อภิชาต ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/ กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ดร.อภิชาติฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่มูลนิธินำมาจัดแสดง มีความสำคัญมากที่ทำให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยความเข้าถึงอย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังมีเรื่องของนวัตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ เช่น พลังงานสะอาด อันเป็นพลังงานหมุนเวียนที่จะนำพาประเทศให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

นายธีรชัยฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิยุวทูตความดี ให้ความสำคัญกับเยาวชน โดยได้นำนิทรรศการเมืองพอเพียงมาให้กับนักเรียนในอำเภอด่านช้างได้เรียนรู้ เป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถือเป็นการเพาะต้นกล้าความคิดความดีไว้ในจิตใจ เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาจะได้มีโอกาสนำสิ่งเหล่านี้ ไปใช้กับตนเองในอนาคต เป็นที่เชื่อว่าถ้าเราได้เด็กที่มีคุณภาพตั้งแต่ตอนนี้ ในวันข้างหน้าเด็กก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

ฐานที่ได้รับความนิยม คือ ฐานหลักธรรมบันดาลใจ โดยเฉพาะข้อคิด “เราพอเพียงไปเพื่ออะไร” ที่สอนให้เข้าใจว่า คนไทย 60 ล้านคน เปรียบเสมือนฟันเฟือง ที่ขับเคลื่อนประเทศ และการขับเคลื่อนประเทศได้นั้น จะต้องใช้ความพอเพียง อันเป็นปรัชญาของการดำเนินงาน ของทุกสายอาชีพ และเป็นกลไกที่ดีที่สุดในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกคนต้องมีความพอดี ในหน้าที่ของตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความพอเพียง เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาอยู่ตลอด และเมื่อใดที่คนเรา มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำ หากเรายึดมั่นในแก่นแท้ของคำว่าพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว พวกเราคนไทยก็ได้อยู่บ้านที่เปี่ยมไปด้วยความสุขที่แสนพอดี

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ตั้งอยู่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,506 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอนุชา เงินแพทย์ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจำนวน 25 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,213 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนวัดกกเต็น
2. โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
3. โรงเรียนบ้านดงเสลา
4. โรงเรียนบ้านทับละคร
5. โรงเรียนวัดดอนประดู่
6. โรงเรียนวัดหนองเปาะ
7. โรงเรียนวัดวังคน
8. โรงเรียนบ้านโป่งคอม
9. โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
10. โรงเรียนอนุบาลปราณี
11. โรงเรียนวัดด่านช้าง
12. โรงเรียนปัญญาประเสริฐ
13. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
14. โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ
15. โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
16. โรงเรียนบ้านหนองอุโลก
17. โรงเรียนวัดทับกระดาษ
18. โรงเรียนวัดกกเชียง
19. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
20. โรงเรียนบ้านรังงาม
21. โรงเรียนวัดหนองแหน
22. โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
23. โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
24. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
25. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20ผู้เข้าชม 19 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคกลาง 30 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 (ภาคกิจกรรม) 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562