การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เยอรมนี

10 - 24 พฤษภาคม 2558

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2558 มูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกยุวทูตจากโครงการพัฒนาโลกทัศน์ในมาเลเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 4 คน ครู 1 คน 


รายนามยุวทูตฯไปเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2558

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1. เด็กหญิงโยษิตา

อินต๊ะสงค์         

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

เชียงราย

2. เด็กชายพชร 

อุ่นเจริญ 

โรงเรียนอนุบาลระยอง

ระยอง

3. เด็กชายณภัทร  

รักความชอบ       

โรงเรียนสฤษดิเดช

จันทบุรี

4. เด็กหญิงวนิชชา        

เอี่ยมสอาด

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

พิจิตร

รายชื่อคุณครู

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1. นางรตินธร

วาดเขียน

โรงเรียนสายน้ำทิพย์

กรุงเทพฯ

   
ผู้เข้าชม 14338 คน

« ย้อนกลับ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

3 กุมภาพันธ์ 2563 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-บรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐอินเดีย 7 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-คูเวต 23 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 26 สิงหาคม 2559 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-ญี่ปุ่น 9 สิงหาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-อินเดีย 10 พฤษภาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เยอรมนี 30 มีนาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เวียดนาม