การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี

1. โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561โดยคณะยุวทูตความดี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายรักษ์โลก – รักแผ่นดิน จำนวน 27 คน ครู 6 คน

2. โครงการยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เวียงจันทน์ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน 2561 โดยคณะยุวทูตความดี ได้รับคัดเลือกจากค่ายสร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง จำนวน 22 คน ครู 6 คน

3. โครงการยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2561 โดยคณะยุวทูตความดี ได้รับคัดเลือกจากค่ายศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 30 คน ครู 6 คนผู้เข้าชม 2996 คน

« ย้อนกลับ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

3 กุมภาพันธ์ 2563 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-บรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐอินเดีย 7 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-คูเวต 23 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 26 สิงหาคม 2559 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-ญี่ปุ่น 9 สิงหาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-อินเดีย 10 พฤษภาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เยอรมนี 30 มีนาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เวียดนาม