ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ

13 ตุลาคม 2558

              สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท รวม 500,000 บาท ให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี จำนวนรวม 17 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยอง

              เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและภริยา ได้เยือนโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 9 แห่งจาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทางโรงเรียนได้เลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

              ในจำนวนโรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในทุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 เช่นโรงเรียนวัดสระแก้ว มีนักเรียน 2,694 คน ถึง โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 65 คน ถึง 1,209 คน เริ่มจาก โรงเรียนครบุรีวิทยา โรงเรียนชุมชนคงวิทยาโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี โรงเรียนวัดพรหมราช โรงเรียนชุมชนหนองหัวฝาน โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน และโรงเรียนไทรงานเฉลิมพระเกียรติ

              เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและภริยา ได้เยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 8 แห่งจาก 2 เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีทั้งโรงเรียนขยายผลในปี 2544 และ 2545 ขนาดใหญ่ ที่มีนักเรียน 3,500 คน และขนาดเล็กที่มีนักเรียน 65 คน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลระยอง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนวัดตะพงนอก โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านบึงตะกาด โรงเรียนวัดกระเฉท โรงเรียนวัดเขาช่องลม และโรงเรียนวัดกระแส

              เอกอัครราชทูตจีน กล่าวยินดีให้การสนับสนุนการเป็นคนดีของนักเรียน ขอให้ตั้งใจเรียน ขยันศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-จีน สถานทูตจีนยินดีให้ความร่วมมือให้เยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศจีน ทุนการศึกษาที่มอบให้ โดยผ่านความร่วมมือจากมูลนิธิยุวทูตความดี แม้จะเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่หวังว่าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ต่อไปผู้เข้าชม 5776 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2559 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 27 ตุลาคม 2558 : ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 13 ตุลาคม 2558 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ