ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2559

                       สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท รวม 250,000 บาทให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี จำนวนรวม 10 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่
                       เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ฯพณฯ นายหนิงฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและคณะ ได้เยือนโรงเรียน บ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร โดยมูลนิธิ- ยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 10 แห่งเพื่อทางโรงเรียนได้    คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว
                       ในจำนวนโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ 7 อำเภอ 3 เขตพื้นที่การศึกษา เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่มีขนาดใหญ่ นักเรียนจำนวน 1,800 คน ถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 180 คน เริ่มจาก โรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนสันป่าตอง โรงเรียนบ้านเชิงดอย โรงเรียนสันทรายหลวง โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลท่อเมืองลัง โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด โรงเรียนวัดร้องอ้อ และโรงเรียนวัดเสาหิน
                       เอกอัครราชทูตจีนกล่าวถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ว่ารู้สึกประทับใจที่ได้ฟังปณิธานความดีของยุวทูตฯที่กล่าวว่าจะความจงรักภักดีและกตัญญูต่อแผ่นดินจะซื่อสัตย์ และดูแลรักษาประเทศชาติ จึงขอให้หมั่นศึกษาเล่าเรียนและเพียรพยายามทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ สร้างอนาคตให้กับประเทศไทย สถานทูตจีนหวังว่าจะมีโอกาสได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ยุวทูตฯ ในภาคต่างๆต่อไป   


ผู้เข้าชม 5796 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2559 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 27 ตุลาคม 2558 : ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 13 ตุลาคม 2558 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ