ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย

27 ตุลาคม 2558

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 และได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างแข็งขันเต็มกำลังมาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียน 1,068 คน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขยายโอกาสถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนของโรงเรียนมีความถนัดในการสื่อสารภาษาอังกฤษและจีนอย่างคล่องแคล่ว

          ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ให้โอวาทเรื่องบทบาทของการเป็นยุวทูตความดี กับการสร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยการสร้างจิตสำนึกที่ดี การฝึกจิตอาสาเพื่อส่วนรวม และการพัฒนาโลกทัศน์ให้รอบด้าน รวมถึงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะเป็นเครื่องมือในการติดต่อกับนานาประเทศ ซึ่งต้องฝึกฝนให้ถูกทางและต่อเนื่อง พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความสามารถในภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ จีน เพื่อต่อยอดการพัฒนาทักษะเชิงภาษาต่อไป ทั้งยังมอบของรางวัลให้นักเรียนทุกคนที่แสดงความสามารถในการขับร้องเพลงภาษาต่างๆ และตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้ปลูกต้นประดู่ ที่สนามโรงเรียนก่อนเดินทางกลับด้วย


ผู้เข้าชม 7140 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2559 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 27 ตุลาคม 2558 : ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 13 ตุลาคม 2558 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ