ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

1 พฤศจิกายน 2559

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 479 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

          ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ความว่า ในปีนี้ แนวทางสืบสาน ศาสตร์พระราชา ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นหัวใจของการดำเนินการของโรงเรียนยุวทูตความดี ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่ง ในการพัฒนาโครงการยุวทูตความดีต่อไป ขอให้ทุกโรงเรียนเทิดทูนศาสตร์พระราชา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทุกโรงเรียน ทุกโครงการที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้น ได้ใช้พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส หลักการทรงงานของ พระองค์ท่าน ในโอกาสแตกต่างกัน มาเป็นพื้นฐานของการดำเนินโครงการ ซึ่งหลากหลายและเป็นประโยชน์ ขอให้ทุกโรงเรียนได้ไปพิจารณาลึกเข้าในเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆ ที่เป็นได้ด้วย อันจะเป็นทิศทาง ในการร่วมมือกันต่อไปในปี 2561

          พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 65,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบของขวัญ-ของที่ระลึก และอุปกรณ์กีฬาจำนวนมาก จากมูลนิธิฯ และกรมต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนของโรงเรียนทั้งสอง

         ทั้งนี้ ยุวทูตความดีที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาท ได้นำฯพณฯ รัฐมนตรีฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลผลิตอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ

         อนึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ทาง Facebook Live ในแฟนเพจของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งมีผู้ติดตามชมกว่า 3,000 กว่าคนผู้เข้าชม 1189 คน

« ย้อนกลับ