ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

1 พฤศจิกายน 2559

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 479 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

          ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ความว่า ในปีนี้ แนวทางสืบสาน ศาสตร์พระราชา ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นหัวใจของการดำเนินการของโรงเรียนยุวทูตความดี ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่ง ในการพัฒนาโครงการยุวทูตความดีต่อไป ขอให้ทุกโรงเรียนเทิดทูนศาสตร์พระราชา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทุกโรงเรียน ทุกโครงการที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้น ได้ใช้พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส หลักการทรงงานของ พระองค์ท่าน ในโอกาสแตกต่างกัน มาเป็นพื้นฐานของการดำเนินโครงการ ซึ่งหลากหลายและเป็นประโยชน์ ขอให้ทุกโรงเรียนได้ไปพิจารณาลึกเข้าในเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆ ที่เป็นได้ด้วย อันจะเป็นทิศทาง ในการร่วมมือกันต่อไปในปี 2561

          พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 65,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบของขวัญ-ของที่ระลึก และอุปกรณ์กีฬาจำนวนมาก จากมูลนิธิฯ และกรมต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนของโรงเรียนทั้งสอง

         ทั้งนี้ ยุวทูตความดีที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาท ได้นำฯพณฯ รัฐมนตรีฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลผลิตอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ

         อนึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ทาง Facebook Live ในแฟนเพจของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งมีผู้ติดตามชมกว่า 3,000 กว่าคนผู้เข้าชม 3872 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2559 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 27 ตุลาคม 2558 : ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 13 ตุลาคม 2558 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ