ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี

15 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ในการหารือกับโรงเรียนทั้งสองแห่ง ได้ทราบถึง หนึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดีจัดทำ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในเครือข่ายคือ โครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีการนำเยาวชนยุวทูตความดี คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนไปเยือนต่างประเทศ ภายใต้ความสนับสนุนและร่วมมือ จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย ซึ่งทั้งสองโรงเรียน ก็ได้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า โครงการต่างๆ ของมูลนิธิยุวทูตความดีได้รับการตอบสนองที่ดีมาตั้งแต่ต้น ทำให้เด็กจากที่เคยเกียจคร้าน ไม่ให้ความร่วมมือใดๆ กลายเป็นเด็กที่กลับมาช่วยพ่อแม่ ตั้งใจเล่าเรียน จนมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันโลกเล็กลง เราต้องฝึกเด็กให้รู้เรื่องราวความเป็นไปรอบตัวให้มากที่สุดจากประเทศเพื่อนบ้านและขยายต่อไปยังประเทศต่างๆ ในโลก เราต้องเตรียมตัวให้เด็กได้รับการอบรมบ่มเพาะในทิศทางที่ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง แต่ต้องมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ที่สุดแล้วพวกเขาต้องรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด รวมถึงปลายทางของโครงการคือการพูดถึงคุณภาพของคนรุ่นต่อไป เมื่อเด็กมีจิตสำนึกที่ตั้งมั่น ก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้ด้วยตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน พร้อมสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย


ผู้เข้าชม 2487 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2559 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 27 ตุลาคม 2558 : ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 13 ตุลาคม 2558 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ