ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2562

          เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนนำร่องโครงการยุวทูตความดีจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ที่ได้เข้าร่วมค่ายรักษ์โลก – รักแผ่นดิน ปี 2556 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรี และรับมอบทุนการศึกษาจากเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ปี 2559 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและโลกทัศน์ของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียนทั้งสองด้วย


ผู้เข้าชม 6996 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2559 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 27 ตุลาคม 2558 : ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 13 ตุลาคม 2558 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ