ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

25 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง ตามโครงการ บัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4/2563

โรงเรียนอนุบาลระยอง เป็นโรงเรียนนำร่องของยุวทูตความดีในจังหวัดระยอง ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งมีนักเรียนและครูได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ จำนวน 8 คน ในประเทศมาเลเซีย เยอรมนี อินเดีย มณฑลกวางตุ้ง สปจ. กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ และคณะ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนยุวทูตความดี โรงเรียนอนุบาลระยอง และศิษย์เก่ายุวทูตความดี นายพชร อุ่นเจริญ ยุวทูตความดีปี 2558 (เยือนมาเลเซียและเยอรมนี) ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และเด็กชายปราชญ์ อำพนธ์ ยุวทูตความดี ปี 2563 (เยือนสิงคโปร์) ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนวัดซากลูกหญ้า วัดห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ซึ่งเป็นโรงเรียน ในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ กับมูลนิธิฯ มายังต่อเนื่อง รวมทั้งมอบแนวทางการสร้างเยาวชนอันเป็นไม้อ่อนสำคัญของชาติ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ โดยต้องมีพื้นฐานมาจากจิตใจที่ดี จึงต้องปลูกฝังจิตสำนึก อันจะนำไปสู่การตั้งใจทำต่อไป

อนึ่ง รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ โครงการยุวทูตความดีกับคนเก่งอนุบาลระยอง ทำดีเพื่อพ่อ ตามคำพ่อสอน เจาะเกาะติดคณิต O-net และการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก เป็นต้น


ผู้เข้าชม 1477 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

4 พฤศจิกายน 2563 : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 29 ตุลาคม 2563 : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร 25 สิงหาคม 2563 : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง 21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี