ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

4 พฤศจิกายน 2563

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามและคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

          โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2 ปี 2545 ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ปี 2556 ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดภูเก็ตในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2557 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 22 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังคุณธรรมจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีทั้งสิ้น 2,417 คน รวมทั้งมีนักเรียนและนายทิวา ลิ่มสงวน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สหพันธรัฐมาเลเซีย ปี 2558

          รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับฟังรายงานจากผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนยุวทูตความดีโรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนบ้านม่าหนิก อ.ถลาง โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายมูลนิธิฯ เมื่อปี 2561 โดยมีนักเรียนได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการและกิจกรรมทำความดีและมอบสื่อการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ อาเซียน และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากทางโรงเรียน อาทิ โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงการคุณธรรม ซึ่งนักเรียนทุกห้องเรียนในทุกชั้นเรียนร่วมกันทำความดี อาทิ นักเรียนในห้องร่วมกันบริจาคสิ่งของ แล้วนำไปมอบให้กับเพื่อนนักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนและอยู่ห่างไกล เดือนละ 2 – 3 ครั้ง ร่วมกันทำ จิตอาสา โดยทำความสะอาด เก็บขยะตามที่สาธารณะ เช่น วัด ชุมชน ทำอาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้ง ใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง การกำกับดูแลการจราจรของโรงเรียน ด้วยสารวัตรนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่กลางเมือง ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ รวมทั้งการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียน โดยการทำกล้วยฉาบ นำกล้วยที่ปลูกที่บ้านของนักเรียนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างอาชีพเสริม นำมาขายตลาดนัดอาชีพในโรงเรียน

          ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังข้อคิดเห็นกับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนวิชิตสงคราม และตอบคำถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วย


ผู้เข้าชม 1356 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

4 พฤศจิกายน 2563 : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 29 ตุลาคม 2563 : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร 25 สิงหาคม 2563 : รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง 21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี