เมืองความดี

ฟาร์มความดี  

ในหลวงพระราชทานแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ทุกคนสามารถพลิกฟื้นผืนดินได้อย่างพออยู่พอกิน โดยมีกิจกรรมเกษตร ได้แก่ กสิกรรม ประมง ปศุสัตว์ และ การปลูกไม้ยืนต้นอย่างครบวงจรภายในพื้นที่เดียว
 

ทฤษฎีใหม่ : การจัดการฟาร์มของคนพออยู่พอกินอินเทรนด์ด้วยทฤษฎีใหม่   


 ข้าวพื้นบ้าน : รู้อยู่ รู้กิน ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรม  ธัญสิริน ข้าวหนียวนามพระราชทาน สายพันธุ์แรกของไทย

            นอกจากข้าวจะสำคัญกับคนไทย ยังสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนของเราด้วยนะ สัญลักษณ์ของประชาคมอาเซียนจึงเกิดจากรวงข้าวสีเหลือง ๑๐ รวง มัดรวมกัน หมายถึงความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนที่มีข้าวเป็นหลัก และผู้คนในภูมิภาคนี้ก็รับประทานข้าวหลายแบบแตกต่างกัน

         
ผู้เข้าชม 14735 คน

« ย้อนกลับ

เมืองความดี