โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์

23 - 28 กุมภาพันธ์ 2558

คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์

              คณะยุวทูตความดีจำนวน 46 คน นำโดย ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เดินทางไปเยือนเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินปี 2557 คณะดังกล่าวประกอบด้วยยุวทูตฯ 32 คน ครู 9 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัครจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 32 โรงเรียน ใน 25 จังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.2 อายุเฉลี่ย 10-14 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

              การเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมเยือนโรงเรียน International School of Myanmar (ISM) โรงเรียน Diplomatic International School, Yangon (DIS) และโรงเรียน Myanmar International School (MIS) โรงเรียนนานาชาติชั้นนำของกรุงย่างกุ้ง ซึ่งมีนักเรียนพี้นเมืองเข้าร่วมศึกษาด้วยเป็นส่วนใหญ่ เยาวชน- ยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสานไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างกัน นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ คณะยุวทูตได้เยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ ย่างกุ้ง (Y.U.F.L) ภาควิชาภาษาไทย เยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารของกรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 ย่างกุ้ง และมีโอกาสแสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการนำเสนอความเป็นยุวทูตความดีในภาษาอังกฤษและการขับร้องเพลงภาษาเมียนมาร์ รวมทั้ง ให้สัมภาษณ์เผยแพร่การเยือนฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์หลายช่องสถานีฯลฯ

              เยาวชนยุวทูตฯ ยังได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ พระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ พระเทพทันใจ(โบดาเทาว์) พระพุทธรูปเชาว ตา จี และเจดีย์พระธาตุมุเตาที่หงสาวดี รวมทั้งศึกษาแหล่งความรู้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ย่างกุ้ง ร่วมกิจกรรมรักษ์โลกด้วยการปลูกต้นไม้ในสวน (Peoples‘ Park) เยี่ยมชมชีวิตนักการทูต ที่ทำเนียบและสถานเอกอัครราชทูตฯ ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเปิดกว้างทางความคิด เรียนรู้ที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงตนเอง ฝึกฝนคุณลักษณะที่จะนำพาสู่ความสำเร็จในชีวิต ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดี

              โครงการยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผลให้การพัฒนาโลกทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตมีความมุ่งมั่น ผูกพันกับพันธะหน้าที่ของการเป็นเยาวชนคนดีเพื่อสังคมยิ่งขึ้น ต่อไป


ผู้เข้าชม 21473 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย