โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสปป.ลาว

1 - 7 กันยายน 2556

          คณะยุวทูตความดี จำนวน 39 คน นำโดย ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เดินทางเยือนสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 1- 7 กันยายน 2556 ภายใต้โครงการยุวทูตความดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 26 คน ครู 8 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน กรรมการมูลนิธิฯ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน โดยเยาวชนยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรมเกษตร ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

          การเยือนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ และสถานกงสุลใหญ่ สะหวันนะเขต ประสานกำหนดเยือนกับโรงเรียนในเวียงจันทร์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสีสัดตะนาก โรงเรียนประถมสบป่าหลวง โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าและเด็กกำพร้า หลัก 67 เมืองเวียงจันทร์ และที่สะหวันนะเขต 2 แห่ง คือ โรงเรียนประถมสมบูรณ์สุนันทา และโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์โพนสิม ซึ่งคณะเยาวชนฯ ได้มีการสร้างมิตรไมตรี การเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยเยาวชนยุวทูตได้แสดงการร้องเพลงประสานเสียงภาษา อังกฤษ ไทย และลาว และพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และมอบของที่ระลึกให้กัน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว หลักที่ 22 และชมโครงการบริการเกษตร และกสิกรรมแขวงสะหวันนะเขต (หนองเต่า) และทำให้ได้รับความรู้ในการทำเกษตร และได้ลงมือทำแปลงเกษตรและปลูกต้นไม้ร่วมกับเยาวชนลาวจากโรงเรียน มัธยมสมบูรณ์โพนสิมแขวงสะหวันนะเขต นับเป็นการส่งเสริมมิตรสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ

          คณะยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมคาราวะ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์ และ กงสุลใหญ่ ณ สะหวันนะเขต และได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ หอพระแก้ว วัดสีสะเกด ประตูชัย พระธาตุหลวง ในนครหลวงเวียงจันทน์ พระธาตุศรีโคดตะบูน แขวงคำม่วน พระธาตุอิงฮัง อุทยานบาเจียง พิพิธภัณท์ไดโนเสาร์ แขวงสะหวันนะเขต วัดพู มรดกโลกแห่งที่สองของลาวในแขวงจำปาศักดิ์ การเยือนสปป.ลาวครั้งนี้ นับเป็นนับการสร้างโอกาสการเรียนรู้ การพัฒนาโลกทัศน์ และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์อันมีค่ายิ่งให้กับเยาวชนยุวทูตฯ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม ต่อไป


ผู้เข้าชม 15768 คน

« ย้อนกลับ