โครงการ "ผู้อุปถัมภ์"

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ. นครปฐม

17 มกราคม 2563

                มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายดาโต๊ะ โจจี้ ซามูลเอล (H.E. Dato' Jojie Samuel) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

                เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ นายหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตจีนประจำไทยและภริยา ได้เยือนโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวน 9 แห่งจาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทางโรงเรียนได้เลือกนักเรียนที่เหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว

                โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาชั้นนำของจังหวัด มีนักเรียน 1,795 คน โดยเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี ขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544

                 กิจกรรมโครงการผู้อุปถัมภ์ ประกอบด้วยการจัดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศผู้อุปถัมภ์และจัดการเยี่ยมเยือนเพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างโรงเรียนกับสถานทูตฯ

                โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย – มาเลเซีย และยุวทูตความดี ขณะที่ทางสถานทูตได้จัดฐานแนะนำประเทศมาเลเซียในด้านภาษา วัฒนธรรมการแต่งกาย อาหาร วิถีชีวิต และสถานที่สำคัญ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดการแข่งขันวาดภาพ ในหัวข้อ Wonderful Malaysia และเรียงความภาษาไทย - อังกฤษ เรื่องความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ เปิดโลกทัศน์ เปิดประตู สู่การรู้จักมาเลเซีย เพื่อนบ้านสำคัญของไทยให้ดียิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนยุวทูตรอบรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและก้าวไกลทันโลก รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างสถานทูตต่างประเทศในไทยกับโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี
                 อนึ่ง การเยี่ยมเยือนโรงเรียนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตมาเลเซียได้แสดงความชื่นชมความสามารถของนักเรียน ในการร่วมการตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียอย่างแข็งขัน ทั้งยังแสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้จากภาพวาด และชมเชยการแสดงนาฏศิลป์แบบมาเลเซียของนักเรียน เป็นที่เชื่อว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและสถานทูตครั้งนี้จะได้สานต่อไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในกิจกรรมที่จะมีร่วมกันให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ต่อไปผู้เข้าชม 1678 คน

« ย้อนกลับ

โครงการ "ผู้อุปถัมภ์"

17 กุมภาพันธ์ 2563 : โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน อนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 17 มกราคม 2563 : โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ. นครปฐม 2 ธันวาคม 2557 : มูลนิธิยุวทูตความดีกับโครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตอินโดนีเซียกับโรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร 14 มิถุนายน 2557 : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เยือน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 12 ธันวาคม 2556 : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 15 มกราคม 2556 : สถานเอกอัครราชทูตเคนยา เยือนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์​