โครงการ "ผู้อุปถัมภ์"

โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน อนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

17 กุมภาพันธ์ 2563

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี โดยมี นางสาวดาว วิบูลย์พานิช รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ นางสุจิตรา ดูไร (H.E. Mrs. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาชั้นนำของจังหวัด มีนักเรียน 3,180 คน เป็นโรงเรียนนำร่องโครงการยุวทูตความดีฯ ของจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ปี 2542 

กิจกรรมโครงการผู้อุปถัมภ์ ประกอบด้วยการจัดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศผู้อุปถัมภ์และจัดการเยี่ยมเยือนเพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างโรงเรียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์อินเดีย (India Week) ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียในทุกเช้า ผ่านรายการวิทยุ AR News ยามเช้า ของโรงเรียน และกิจกรรมเรียนรู้ผ่านแผ่นฟิล์มเพื่อตอบคำถามชิงรางวัล รวมทั้งกิจกรรมเรียนรู้ลักษณะถาม – ตอบ หน้าเสาธงทุกวัน ส่วนในพิธีเปิดงาน มีการจัดนิทรรศการของนักเรียนในแต่ละชั้นปี เกี่ยวกับอินเดียในทุกมิติ ทั้งศิลปวัฒนธรรมและสถานที่สำคัญ ฯลฯ คู่ขนานไปกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติร่วมกันระหว่างไทย – อินเดีย เกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ การสาธิตอาหารและหัตถกรรมของดีเมืองราชบุรี (การปั้นโอ่ง)

ขณะที่ทางสถานเอกอัครราชทูตทูตอินเดียได้จัดฐานแนะนำประเทศอินเดีย ในด้านภาษา ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง วิถีชีวิตและสถานที่สำคัญ โดยเอกอัครราชทูตได้มอบหนังสือเพื่อจัดเป็นมุมอินเดียในห้องสมุดของโรงเรียนด้วย

กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ เปิดประตูสู่การรู้จักอินเดียให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างสถานทูตต่างประเทศในไทยกับโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี

อนึ่ง การเยี่ยมเยือนโรงเรียนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตอินเดียได้แสดงความชื่นชมความสามารถของนักเรียน ในการร่วมถามตอบปัญหาอย่างแข็งขันและชมเชยการแสดงนาฏศิลป์แบบอินเดียของนักเรียนและการนำเสนอสาระน่ารู้ของแต่ละฐาน โครงการดังกล่าวนับเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างโรงเรียนและสถานเอกอัครราชทูต ที่จะสามารถสานต่อไปสู่การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในกิจกรรมที่จะมีร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต


ผู้เข้าชม 1995 คน

« ย้อนกลับ

โครงการ "ผู้อุปถัมภ์"

17 กุมภาพันธ์ 2563 : โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน อนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี 17 มกราคม 2563 : โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ. นครปฐม 2 ธันวาคม 2557 : มูลนิธิยุวทูตความดีกับโครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตอินโดนีเซียกับโรงเรียนเอกชัย จ.สมุทรสาคร 14 มิถุนายน 2557 : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เยือน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 12 ธันวาคม 2556 : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 15 มกราคม 2556 : สถานเอกอัครราชทูตเคนยา เยือนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์​