ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดเชียงราย

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา


 
 
ผู้เข้าชม 2794 คน

« ย้อนกลับ