ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดศรีสะเกษ

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา


ผู้เข้าชม 1924 คน

« ย้อนกลับ