ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดขอนแก่น

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
.
.


.ผู้เข้าชม 2781 คน

« ย้อนกลับ