ติดต่อเรา

มูลนิธิยุวทูติความดี

Google Map

มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 203 5000 ต่อ 22987, 22091
โทรสาร : 02 643 5093
อีเมล์ : yavf.mfa@gmail.com
   
Facebook : www.facebook.com/yavfThailand
Twitter : @YAVFThailand
Youtube : www.youtube.com/YAVFThailand

  • กรุณากรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก อีเมล์ ให้ถูกต้อง
  • กรุณากรอก ข้อคิดเห็น
  • กรุณากรอก อักษรภาพ ให้ถูกต้อง