ภาษาพาเพลิน

คำกล่าวทักทาย ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน

26 ธันวาคม 2556


ภาพจาก:

·         ภาษาอาเซียน ภาษาอาเซียน10ประเทศ. 
เข้าถึงได้จาก:http://truepanya.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=26&id=19618 26 ธันวาคม 2556.

·         คําทักทายอาเซียน. 
เข้าถึงได้จาก: http://www.uasean.com/kerobow01/373 26 ธันวาคม 2556.
ผู้เข้าชม 11396 คน

« ย้อนกลับ