ภาษาพาเพลิน

เชื่อมโยงภาษาเปิดฟ้าอาเซียน


เชื่อมโยงภาษา เปิดฟ้าอาเซียน


  


    เกมภาษา   


ภาษาบรูไน 
สวัสดี - ซาลามัด ดาตัง  
 ขอบคุณ - เตริมา กะชิ สบายดีไหม อาปา กาบา  
 ยินดีที่ได้รู้จัก - เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา  
 พบกันใหม่ - เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)  
 ลาก่อน - เซลามัต ติงกัล

 

ภาษากัมพูชา 
สวัสดี - จุม-เรียป ซัว (จุม-เรียบ-ซัว) 

ขอบคุณ -  ออ-กุน (ออ-กุน) 

สบายดีไหม -  ซก ซ๊อป-บาย เจีย เต (ซก-ซ๊อบ-บาย-เจีย-เต) 

ยินดีที่ได้รู้จัก - เตรก ออ แดล บาน (เตรก-ออ-แดว-บาน) 

พบกันใหม่ - ขจุ๊บคะเนียใหม่ (ขะ-จุ๊บ-คะ-เนีย-ไหม่) 

ลาก่อน - โซว์ม เลีย เฮย (โซ-มะ-เลีย-เฮย)

ภาษาอินโดนีเซีย 
สวัสดี - เซลามัทปากิ (ตอนเช้า) 

เซลามัทซิแอง (ตอนเที่ยง) 

เซลามัทซอร์ (ตอนเย็น) 

เซลามัทมายัม (ตอนค่ำ) 

ขอบคุณ - เทริมากาสิ 

สบายดีไหม - อพาร์ คาบาร์ 

ยินดีที่ได้รู้จัก - เซลามัน เบอร์จัมพา เดนกัน อันดา 

พบกันใหม่ - ซัมไพ จำพา ลากิ 

ลาก่อน - บาย บาย

ภาษาลาว

สวัสดี - สะบายดี 

ขอบคุณ - ขอบใจ 

สบายดีไหม - สบายดีบ่ 

ยินดีที่ได้รู้จัก - ยินดีที่ฮู้จัก 

พบกันใหม่ - เห็นกันใหม่ 

ลาก่อน - ลาก่อน

ภาษามาเลเซีย 
สวัสดี - ซาลามัด ดาตัง 

ขอบคุณ - เตริมา กะชิ 

สบายดีไหม - อาปา กาบา 

ยินดีที่ได้รู้จัก - เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา (gembira dapat bertemu anda) 

พบกันใหม่ - เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi) 

ลาก่อน - เซลามัต ติงกัล

ภาษาพม่า 
สวัสดี - มิงกะลาบา (มิง-กะ-ลา-บา) 

ขอบคุณ - เจซูติน บาแด (เจ-ซู-ติน-บา-แด) 

สบายดีไหม - เนก็องบาตะล้า (เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า) 

ยินดีที่ได้รู้จัก - ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด (ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด) 

พบกันใหม่ - อะติดตุ๊ย (อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย) 

ลาก่อน - เจ๊ะ โจร แม่ (เจ๊ะ-โจน-แม่)

ภาษาฟิลิปปินส์ 
สวัสดี - กูมูสต้า (kumusta) 

ขอบคุณ - ซาลามัต (salamat) 

สบายดีไหม - กูมูสต้า กา (kumusta ka) 

ยินดีที่ได้รู้จัก - นาตูตูวา นาอลัม โม (natutuwa na alam no) 

พบกันใหม่ - มากิตา คายอง มูลิ (makita kayong muli) 

ลาก่อน - ปาอาลัม (paalam)

ภาษาสิงคโปร์ 
สวัสดี - หนี ห่าว 

ขอบคุณ - เซี่ย เซี่ย 

สบายดีไหม - หนี ห่าว มา

ยินดีที่ได้รู้จัก - เหิ่น เกา ซิ่ง เริ่น ชื่อ หนี่ 

พบกันใหม่ - ไจ้เจี้ยน 

ลาก่อน - ไจ้เจี้ยน

ภาษาเวียดนาม 
สวัสดี - ซินจ่าว 
ขอบคุณ - ก๊าม เอิน 
สบายดีไหม - แอง/จิ/โอง/บ่าก๊อแขวคง 
ยินดีที่ได้รู้จัก - เริ๊ดวูยเดือกกัปแอง/จิ... 
พบกันใหม่ - แหนกัปหลาย 
ลาก่อน - ต๋ามเบียด

ภาษาไทย 
สวัสดี - Hello 

ขอบคุณ - Thank you 

สบายดีไหม - How do you do 

ยินดีที่ได้รู้จัก - Nice to meet you 

พบกันใหม่ - See you again 

ลาก่อน - Good bye


ผู้เข้าชม 6870 คน

« ย้อนกลับ