รอบรู้รอบโลก

TAIWAN (ไต้หวัน)

 ทราบหรือไม่ว่า เกาะที่อยู่ในภาพต่อไปนี้คือที่ใด?        เฉลย !!      

.....ไต้หวัน 
ผู้เข้าชม 1434 คน

« ย้อนกลับ