เวทียุวทูตฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
ผู้เข้าชม 7

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
ผู้เข้าชม 6

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2561 โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2561
ผู้เข้าชม 7

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ
โครงการรณรงค์เพื่อสร้างสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 โดย ออท.กิตติ วะสีนนท์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี และนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าชม 71

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 โดย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ผู้เข้าชม 30

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557 โดย นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร เขต 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ผู้เข้าชม 19

งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557 งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นประ­ธาน งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี
ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557
ผู้เข้าชม 2

ยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์ 2-6 พฤษภาคม 2555 ยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์ 2-6 พฤษภาคม 2555
ยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์ 2-6 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้าชม 1

บทสัมภาษณ์ ยุวทูตความดี ตอน 2 บทสัมภาษณ์ ยุวทูตความดี ตอน 2
บทสัมภาษณ์ ออท.ดอน ปรมัติวินัย ประธานโครงการ ยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน โดยศันสนีย สหัสสะรังษี ผู้ดำเนินรายการ สายตรงบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมูลนิธิยุวทูตความดี­­ได้ที่ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา โทร 02-203-5000 ต่อ 22901 ผู้เข้าชม 2

บทสัมภาษณ์ ยุวทูตความดี ตอน 1 บทสัมภาษณ์ ยุวทูตความดี ตอน 1
บทสัมภาษณ์ ออท.ดอน ปรมัติวินัย ประธานโครงการ ยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน โดยศันสนีย สหัสสะรังษี ผู้ดำเนินรายการ สายตรงบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมูลนิธิยุวทูตความดี­­ได้ที่ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา โทร 02-203-5000 ต่อ 22901 ผู้เข้าชม 3


Pages: 1 2 Next