เวทียุวทูตฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
ผู้เข้าชม 102

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
ผู้เข้าชม 50

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2561 โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2561
ผู้เข้าชม 95

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ
โครงการรณรงค์เพื่อสร้างสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 โดย ออท.กิตติ วะสีนนท์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี และนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าชม 77

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 โดย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ผู้เข้าชม 32

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557 โดย นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร เขต 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ผู้เข้าชม 23

งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557 งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นประ­ธาน งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี
ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557
ผู้เข้าชม 4

ยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์ 2-6 พฤษภาคม 2555 ยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์ 2-6 พฤษภาคม 2555
ยุวทูตความดีเยือนสิงคโปร์ 2-6 พฤษภาคม 2555 ผู้เข้าชม 7

บทสัมภาษณ์ ยุวทูตความดี ตอน 2 บทสัมภาษณ์ ยุวทูตความดี ตอน 2
บทสัมภาษณ์ ออท.ดอน ปรมัติวินัย ประธานโครงการ ยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน โดยศันสนีย สหัสสะรังษี ผู้ดำเนินรายการ สายตรงบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมูลนิธิยุวทูตความดี­­ได้ที่ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา โทร 02-203-5000 ต่อ 22901 ผู้เข้าชม 6

บทสัมภาษณ์ ยุวทูตความดี ตอน 1 บทสัมภาษณ์ ยุวทูตความดี ตอน 1
บทสัมภาษณ์ ออท.ดอน ปรมัติวินัย ประธานโครงการ ยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน โดยศันสนีย สหัสสะรังษี ผู้ดำเนินรายการ สายตรงบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมูลนิธิยุวทูตความดี­­ได้ที่ อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา โทร 02-203-5000 ต่อ 22901 ผู้เข้าชม 9


Pages: 1 2 Next