เวทียุวทูตฯ

งาน 20 ปี ยุวทูตความดี ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งาน 20 ปี ยุวทูตความดี ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม 47

งาน 20 ปี ยุวทูตความดี ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 งาน 20 ปี ยุวทูตความดี ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ผู้เข้าชม 17

20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก
ผู้เข้าชม 21

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู
ผู้เข้าชม 7

จากใจ – ถึงใจ งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี จากใจ – ถึงใจ งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี
ผู้เข้าชม 6

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
ผู้เข้าชม 106

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
ผู้เข้าชม 51

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2561 โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2561
ผู้เข้าชม 103

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ
โครงการรณรงค์เพื่อสร้างสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 โดย ออท.กิตติ วะสีนนท์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี และนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ผู้เข้าชม 80

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 โดย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ผู้เข้าชม 39


Pages: 1 2 Next