เปิดโลกกว้าง สร้างเส้นทางการเรียนรู้

เนลสัน แมนเดลา

เนลสัน แมนเดลา เป็นที่รู้จักทั่วโลกในนามของนักต่อสู้ต่อต้านการเหยียดสีผิว และนักรณรงค์เพื่อสันติภาพ ท่านเป็นแกนนำในการต่อต้านการเหยียดสีผิวในแอฟริกาใต้ เนื่องจากมีการแบ่งแยกคนผิวสีออกจากคนผิวขาวและถูกจำคุกเป็นเวลา 27 ปี ในข้อหาเป็นผู้ก่อการร้าย กระนั้นท่านก็ไม่เคยลดละความตั้งใจที่จะนำความเสมอภาพมาสู่สังคม และท่านก็ทำได้สำเร็จ เนลสัน แมนเดลา เป็นแรงผลักดันให้เกิดสันติภาพขึ้นในอีกหลายๆ ประเทศในเวลาต่อมา ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในปี พ.ศ. 2536 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้

วัน เนลสัน แมนเดลา สากล หรือ วันแมนเดลา (Nelson Mandela International Day or Mandela Day) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเนลสัน แมนเดลา เป็นวัน เนลสัน แมนเดลา สากล หรือ วันแมนเดลา เพื่อยกย่องเกียรติประวัติของท่านในการเป็นผู้อุทิศตนต่อสู้เพื่อผลักดันให้เกิดสันติภาพทั่วโลก


" 67 วิธี เปลี่ยนแปลงสู่โลกที่ดีกว่า ( 67 ways to change the world )"

เนื่องจากเนลสัน แมนเดลา ได้ใช้เวลากว่า 67 ปีในการต่อสู้เพื่อความเสมอภาคในสังคม เลข 67 จึงเป็นตัวเลขที่สำคัญและในการรณรงค์ในวันแมนเดลาสากล โดยรณรงค์ให้แต่ละบุคคลใช้เวลา 67 นาทีทำสิ่งต่างๆ ที่จะนำความเปลี่ยนที่ดีมาสู่โลกใบนี้

ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นย่อมเกิดจากการที่แต่ละคนสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ และหากต่างคนต่างร่วมมือร่วมใจกันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ในวันแมนเดลาสากลได้มีการรณรงค์ 67 วิธีที่จะเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่ดีกว่า ใน 10 ข้อแรกเป็นการว่าด้วย "การนึกถึงผู้อื่น" (Think of others) ได้แก่
  1. สร้างมิตรภาพใหม่ๆ เรียนรู้การมีเพื่อน ที่มาจากวัฒนธรรม ที่แตกต่างหลากหลาย การสร้างความเข้าใจจะนำไปสู่สังคมที่ยอมรับความแตกต่างกันทางความคิดและปราศจากความเกลียดชัง
  2. อ่านหนังสือให้ผู้พิการด้านสายตา การอ่านเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับผู้อื่น
  3. ซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดในชุมชนหรือละแวกบ้าน
  4. ช่วยงานสถานสงเคราะห์สัตว์ต่างๆ
  5. อาสาเป็นผู้อ่านนิทานหรือเล่าเรื่องแก่ผู้อื่นหากห้องสมุดสาธารณะในชุมชนของท่านมีกิจกรรมลักษณะนี้
  6. อาสาช่วยพาผู้สูงอายุไปทำธุระในที่ต่างๆ
  7. จัดกิจกรรมเก็บขยะหรือทำความสะอาดบริเวณชุมชนร่วมกัน
  8. รวมกลุ่มกันเย็บผ้าห่มเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบภัยหนาว
  9. ทำงานอาสาสมัครในองค์กรต่างๆ ในชุมชน
  10. การบริจาคไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สิน ความสามารถหรือทักษะเป็นสิ่งที่บริจาคได้เช่นกัน


ภาพจาก :


ผู้เข้าชม 5861 คน

« ย้อนกลับ