โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร )

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร )

ที่ตั้ง8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โรงเรียน02-5795301
ช่องทางการติดต่อFax.02-5791941 E-mail: bangbuaschool@hotmail.com
เขตการศึกษาสพป.กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารน.ส.อัมราพร โพธิ์แดง
ครูรับผิดชอบนางจันทนา จุลวงษ์
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 922

« ย้อนกลับ