โรงเรียนวัดมะปราง

โรงเรียนวัดมะปราง

ที่ตั้งหมู่ 5 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
เบอร์โรงเรียน056-941096
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.ชัยนาท
ผู้บริหารนางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
ครูรับผิดชอบนางวิลัดดา ศิริบรรณ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 878

« ย้อนกลับ