โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)

โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)

ที่ตั้งหมู่ 1 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
เบอร์โรงเรียน054-448086
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.ชัยนาท
ผู้บริหารนายกิตติ ปล้องมาก
ครูรับผิดชอบนางวิไลพรรณ ปล้องมาก
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียน







ผู้เข้าชม 991

« ย้อนกลับ