โรงเรียนวัดสันตยาราม

โรงเรียนวัดสันตยาราม

ที่ตั้งหมู่ 12 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
เบอร์โรงเรียน037-313557
ช่องทางการติดต่อFax.037-313557 E-mail:santayaram1@gmail.com
เขตการศึกษาสพป.นครนายก
ผู้บริหารนายชัยณรงค์ ศรีละมัย
ครูรับผิดชอบนางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ด
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 860

« ย้อนกลับ