โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)

โรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)

ที่ตั้งหมู่ 7 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
เบอร์โรงเรียน035-750024
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.พระนครฯ 2
ผู้บริหารนางนิภาพร จำปางาม
ครูรับผิดชอบนายประเสริฐ จิตรีโภชน์
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 1667

« ย้อนกลับ