โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย

ที่ตั้งหมู่ 8 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
เบอร์โรงเรียน055-992624
ช่องทางการติดต่อFax.055-992624 E-mail: ch-saiyoi@hotmail.co.th
เขตการศึกษาสพป.พิษณุโลก 2
ผู้บริหารนางอนงค์ ขวัญแน่น
ครูรับผิดชอบนางเกตมณี นาวีระ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3416

« ย้อนกลับ