โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน

ที่ตั้ง100 หมู่ 18 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
เบอร์โรงเรียน055-234386
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.พิษณุโลก 3
ผู้บริหารนายสุวัฒน์ วรรณกูล
ครูรับผิดชอบนางทองดี สิงหเรศ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียน







ผู้เข้าชม 838

« ย้อนกลับ