โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

ที่ตั้ง78/141 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โรงเรียน055-302768
ช่องทางการติดต่อFax.055-302717 E-mail: sriwisut @hotmail.com
เขตการศึกษาสพป.พิษณุโลก 1
ผู้บริหารนายสุนทร สมศรี
ครูรับผิดชอบนางลัดดาวัลย์ ภู่อ่ำ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 1594

« ย้อนกลับ